Algemene Voorwaarden

Prijzen
Alle prijzen op onze website zijn inclusief 21% BTW en exclusief reis- en bezorgkosten, tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen voorbehouden.

Reservering
Activiteiten kunt u telefonisch of per e-mail reserveren. U ontvangt na reservering altijd een orderbevestiging telefonisch of via de mail. Om misverstanden te voorkomen dient u alle gegevens in deze overeenkomst te checken en als het correct is en u het eens bent met de reservering dient u dit middels de mail te bevestigen. Wij nemen voor de huurdatum contact met u op om de afhaal of bezorg- en retour of ophaaltijden af te spreken.

Algemene gebruiksvoorwaarden 1
De verhuurder, Brugmans Springkussenverhuur, is niet aansprakelijk voor schade aan en/of letsel door de gehuurde materialen tussen het moment van afhalen/bezorgen en het moment van terugbrengen/ophalen. De materialen zijn niet verzekerd. De huurder dient alle materialen schoon, correct ingepakt en onbeschadigd te retourneren. Kosten voor repareren, schoonmaken en/of her inpakken worden bij de huurder (diegene die de orderbevestiging ondertekend) in rekening gebracht met een minimum bedrag van € 60,- inclusief 21% BTW. Eventuele mankementen en ontbrekende onderdelen worden door Brugmans Springkussenverhuur in rekening gebracht bij de huurder/klant, tenzij de huurder/klant dit voor gebruik vermeld omdat het door omstandigheden zo is afgeleverd door Brugmans Springkussenverhuur

Huurder dient de huurmaterialen te gebruiken volgens de bijgeleverde instructies. De huurdatum staat vermeld in de overeenkomst en gaat in vanaf 8.00 in de ochtend en eindigt middernacht. De materialen mogen uitsluitend op de gehuurde datum gebruikt worden. Wij nemen voor de huurdatum contact met u op om de afhaal/bezorg- en retour/ophaaltijden af te spreken. Wij bezorgen vaak een dag eerder en halen vaak een dag later weer op, indien niet verhuurd. De huurder is verplicht te helpen bij in- en uitladen. Wij bezorgen tot aan de deur en niet op verdiepingen. Onze transporten moeten vrije doorgang hebben en zonder problemen op de te leveren locatie kunnen komen.

Huurder is vanaf het moment van ophalen/levering tot het moment van terugbrengen/ophalen verantwoordelijk voor de gehuurde materialen en zal zorg dragen voor schoon, compleet, onbeschadigd en tijdig klaarzetten voor het retourtransport.

Huurder dient ten alle tijden te zorgen dat er bij gebruik van het springkussen toezicht is op het springkussen van minimaal een volwassen persoon.

Huurder dient de huurmaterialen te gebruiken volgens de bijgeleverde instructies.

Brugmans Springkussenverhuur is nimmer aansprakelijk voor persoonlijk letsel of andere schade.

Brugmans Springkussenverhuur is nimmer aansprakelijk voor (te) late leveringen als er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: weersomstandigheden, slechte locatie, transportmoeilijkheden en maatregelen van overheid. Het niet verkrijgen of hebben van benodigde vergunningen aan de zijde van huurder wordt niet gezien als overmacht.

Indien huurder doorverhuurd aan derden is Brugmans Springkussenverhuur nimmer aansprakelijk voor misverstanden over tijd, locatie en faciliteiten niet doorgegeven door bemiddelaar. Als contractant geld altijd de rechtstreekse huurder.

Brugmans Springkussenverhuur behoudt het recht vervangende items te leveren indien er sprake is van schade aan gehuurde items en levert ten allen tijde een zo gelijk mogelijk artikel.

Huurder dient de attracties te gebruiken overeenkomstig de bestemming. Bij de attracties zit een verlengkabel/haspel.

Brugmans Springkussenverhuur behoudt het recht gehuurde attracties te verwijderen van evenement indien er sprake is van gevaar aan materiaal of medewerkers.

Brugmans Springkussenverhuur is verplicht de verhuurde items te leveren in goede staat. Op al onze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Brugmans Springkussenverhuur  | Algemene voorwaarden 2
Betaling/Borg*/legitimatie

Betaling uitsluitend contant*, bij het afleveren of afhalen. Wij vragen voor ieder springkussen/object een borg van € 50,00 De borg ontvangt u retour, wanneer het gehuurde in droge, schone en onbeschadigde staat wordt teruggebracht. Tevens vragen wij u een geldig legitimatiebewijs te tonen.        

Contante betaling bij afleveren of afhalen.

In de overeenkomst staat de wijze van betaling vermeld. Indien deze niet worden nagekomen door huurder behoudt zich het Brugmans Springkussenverhuur recht de opdracht niet uit te voeren. De betalingsplicht blijft echter bestaan. Bij het niet nakomen van de betaling verhogen we de eerste aanmaning met € 15,00 euro administratiekosten, de tweede met € 30,00. Voorts is de wettelijke rente van toepassing vanaf de dag dat in gebreke is gebleven.

Indien Brugmans Springkussenverhuur noodzaakt is om onbetaalde facturen uit handen te geven aan incasso instanties zijn de regels van het door ons ingehuurde incassobureau van toepassing.

*Voor bedrijven is het eventueel mogelijk in overleg andere afspraken te maken.

Annulering
Bij annulering van activiteiten:

Wordt tot 1 maand voor de gebruiksdatum € 25,- inclusief 21% BTW in rekening gebracht.

Tussen 7 dagen en 1 maand voor de gebruiksdatum, wordt 50% van het huurbedrag volgens     orderbevestiging in rekening gebracht;

Binnen 7 dagen voor de gebruiksdatum, wordt het volledig verschuldigde bedrag volgens orderbevestiging in rekening gebracht. Als u de opdracht naar een andere datum verplaats binnen drie maanden vanaf het eerst besprokene, dan worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.

Slechtweergarantie
Wanneer u een springkussen heeft gehuurd kunt u bij slecht weer, deze datum, kosteloos annuleren. Onder slecht weer verstaan wij pittige regenbuien, onweersbuien of bij windkracht 5 of meer.