Brugmans springkussenverhuur
Brugmans springkussen verhuur
Dan is je feest pas compleet!


Tel: 06 13165785

E-mail: alco.brugmans@gmail.com

adres:
pastoor Clercxstraat 40
5465 RJ Zijtaart

leveringsvoorwaarden
Algemene en leveringsvoorwaarden Brugmans Springkussenverhuur

Prijzen
Alle prijzen op onze website zijn inclusief 21% BTW en exclusief reis- en bezorgkosten, tenzij anders
vermeld. Prijswijzigingen voorbehouden.

Reservering
Activiteiten kunt u telefonisch of per e-mail reserveren. U ontvangt na reservering altijd een
orderbevestiging via de mail. Om misverstanden te voorkomen dient u alle gegevens in deze
overeenkomst te checken en als het correct is en u het eens bent met de reservering dient u dit
middels de mail te bevestigen. Wij nemen voor de huurdatum contact met u op om de afhaal of
bezorg- en retour of ophaaltijden af te spreken


Algemene gebruiksvoorwaarden 1

De verhuurder, Brugmans Springkussenverhuur, is niet aansprakelijk voor schade aan en/of
letsel door de gehuurde materialen tussen het moment van afhalen/bezorgen en het moment
van terugbrengen/ophalen. De materialen zijn niet verzekerd. De huurder dient alle materialen
schoon, correct ingepakt en onbeschadigd te retourneren. Kosten voor repareren, schoonmaken
en/of her inpakken worden bij de huurder (diegene die de orderbevestiging ondertekend) in
rekening gebracht met een minimum bedrag van € 50,- inclusief 21% BTW. Eventuele mankementen
en ontbrekende onderdelen worden door Brugmans Springkussenverhuur in rekening gebracht bij de
huurder/klant, tenzij de huurder/klant dit voor gebruik vermeld omdat het door omstandigheden
zo is afgeleverd door Brugmans Springkussenverhuur

Huurder dient de huurmaterialen te gebruiken volgens de bijgeleverde instructies.

De huurdatum staat vermeld in de overeenkomst en gaat in vanaf 8.00 in de ochtend en eindigt
middernacht. De materialen mogen uitsluitend op de gehuurde datum gebruikt worden. Wij nemen voor
de huurdatum contact met u op om de afhaal/bezorg- en retour/ophaaltijden af te spreken. Wij bezorgen
vaak een dag eerder en halen vaak een dag later weer op, indien niet verhuurd. De huurder is verplicht
te helpen bij in- en uitladen. Wij bezorgen tot aan de deur en niet op verdiepingen. Onze transporten
moeten vrije doorgang hebben en zonder problemen op de te leveren locatie kunnen komen.

Huurder is vanaf het moment van ophalen/levering tot het moment van terugbrengen/ophalen verantwoordelijk
voor de gehuurde materialen en zal zorg dragen voor schoon, compleet, onbeschadigd en tijdig klaarzetten
voor het retourtransport.

Huurder dient ten alle tijden te zorgen dat er bij gebruik van het springkussen toezicht is op het springkussen
van minimaal een volwassen persoon.

Huurder dient de huurmaterialen te gebruiken volgens de bijgeleverde instructies.

Brugmans Springkussenverhuur is nimmer aansprakelijk voor persoonlijk letsel of andere schade.

Brugmans Springkussenverhuur is nimmer aansprakelijk voor (te) late leveringen als er sprake is van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan: weersomstandigheden, slechte locatie, transportmoeilijkheden en maatregelen van
overheid. Het niet verkrijgen of hebben van benodigde vergunningen aan de zijde van huurder wordt niet gezien als
overmacht.


Algemene- en Leveringsvoorwaarden 2

Indien huurder doorverhuurd aan derden is Brugmans Springkussenverhuur nimmer aansprakelijk voor
misverstanden over tijd, locatie en faciliteiten niet doorgegeven door bemiddelaar. Als contractant
geld altijd de rechtstreekse huurder.

Brugmans Springkussenverhuur behoudt het recht vervangende items te leveren indien er sprake is van
schade aan gehuurde items en levert ten allen tijde een zo gelijk mogelijk artikel.

Huurder dient de attracties te gebruiken overeenkomstig de bestemming. Bij de attracties zit geen verlengkabel/
haspel, deze zijn echter wel extra te huur.

Brugmans Springkussenverhuur behoudt het recht gehuurde attracties te verwijderen van evenement indien er sprake
is van gevaar aan materiaal of medewerkers.

Brugmans Springkussenverhuur is verplicht de verhuurde items te leveren in goede staat. Op al onze voorwaarden is
het Nederlands recht van toepassing.

U komt het springkussen zelf ophalen
Afhalen kan eventueel een dag eerder en terug brengen een dag later indien niet elders verhuurd. Huurder dient
alle gehuurde materialen zelf af te halen en terug te brengen in Zijtaart bij Brugmans Springkussenverhuur.

Huurder zorgt voor deugdelijk vervoer van het gehuurde materiaal welke toereikend is en veilig. Het niet kunnen
meenemen van materialen geldt niet als overmacht.

Wanneer Brugmans Springkussenverhuur helpt bij in- en uitladen van de auto/aanhangers zijn wij niet aansprakelijk
te stellen voor schade als gevolg hiervan.


Verzorging/opzetten/afbreken van materialen

Bij verzorging van uw evenement, het opzetten/afbreken van materialen berekenen wij € 25,00 per persoon per uur.
Daarbij gaan wij er vanuit dat u voldoende stroom beschikbaar heeft, niet verder dan 20 meter vanaf onze elektrische
apparaten.

Als u het springkussen niet kan komen ophalen, kunnen wij deze uiteraard ook bezorgen. Hiervoor berekenen
wij u de volgende kosten:

-Bezorgen en ophalen € 30,- voor de deur geleverd (max 15 km)
-Bezorgen, ophalen, opbouwen en afbreken € 50,- (max 15 km)


Daarnaast betaald u de kosten voor het springkussen zoals bij de kussens is aangeven. Buiten een straal van 15 km,
rekenen we voor iedere extra km € 0,50.

Voorbeeld: u woont 25 km weg, dan berekenen we voor bezorgen en ophalen € 30,00 + 10 km x 4 x 0,50 = € 50,00
(deze bedragen zijn exclusief BTW)

Huurder/klant zorgt voor de te leveren faciliteiten zoals stroom, ruimte.


Algemene- en Leveringsvoorwaarden 3

Betaling/Borg*/legitimatie

Betaling uitsluitend contant*, bij het afleveren of afhalen. Wij vragen voor ieder springkussen/object een borg
van € 50,00 De borg ontvangt u retour, wanneer het gehuurde in droge, schone en onbeschadigde staat wordt teruggebracht.
Tevens vragen wij u een geldig legitimatiebewijs te tonen.

Contante betaling bij afleveren of afhalen.

In de overeenkomst staat de wijze van betaling vermeld. Indien deze niet worden nagekomen door huurder behoudt zich het
Brugmans Springkussenverhuur recht de opdracht niet uit te voeren. De betalingsplicht blijft echter bestaan. Bij het niet
nakomen van de betaling verhogen we de eerste aanmaning met € 15,00 euro administratiekosten, de tweede met € 30,00. Voorts
is de wettelijke rente van toepassing vanaf de dag dat in gebreke is gebleven.

Indien Brugmans Springkussenverhuur noodzaakt is om onbetaalde facturen uit handen te geven aan incasso instanties zijn de
regels van het door ons ingehuurde incassobureau van toepassing.

*Voor bedrijven is het eventueel mogelijk in overleg andere afspraken te maken.

Annulering

Bij annulering van activiteiten:

- wordt tot 1 maand voor de gebruiksdatum € 25,- inclusief 21% BTW in rekening gebracht;

- tussen 7 dagen en 1 maand voor de gebruiksdatum, wordt 50% van het huurbedrag volgens orderbevestiging in rekening gebracht;

- binnen 7 dagen voor de gebruiksdatum, wordt het volledig verschuldigde bedrag volgens orderbevestiging in rekening gebracht.
Als u de opdracht naar een andere datum verplaats binnen drie maanden vanaf het eerst besprokene, dan worden geen annuleringskosten
in rekening gebracht.

Slechtweergarantie

Wanneer u een springkussen heeft gehuurd kunt u bij slecht weer, deze datum, kosteloos annuleren. Onder slecht weer verstaan wij pittige
regenbuien, onweersbuien of bij windkracht 5 of meer.

De huurder gaat automatisch akoord met de leveringsvoorwaarden